Logo Bedé Etcetera Blanco

‘O CINECLUBE PADRE FEIJOO ENTRE 1995 E 2010’ (libro dixital gratuíto)

[GL/ES] En 2020 fun convidado a unha homenaxe do Cineclube Padre Feijoo, co gallo do seu cincuenta aniversario. Na prensa, varios artigos rememoraron a traxectoria do Cineclube, contando a historia das súas dúas primeiras décadas de andaina, mais pouco ou nada do que sucedeu despois.

‘INTEMPERIE’

[Texto en castellano debajo]A brutalidade, a sucidade e a podremia, simbólica e literal, están arredor dos personaxes de Intemperie, pegadas a eles. Javi Rey, na súa adaptación gráfica, consegue trasladar fielmente a (magnífica) novela homónima de Jesús Carrasco, todo un éxito internacional publicado en España por Seix Barral en 2012 e que nada ten que [...]

Go to Top