Logo Bedé Etcetera Blanco

‘CÓMICS ESENCIALES 2017’

2023-03-17T09:46:19+01:00

[Texto en castellano debajo] Coa progresiva normalización da banda deseñada na sociedade, a súa posición no mercado tamén ten ido pouco a pouco equiparándose á do resto dos produtos editoriais, o que naturalmente trae consigo algúns problemas. Un deles é a sobreprodución, que desde hai moitos anos afecta a todas as editoriais, desde as máis [...]

‘CÓMICS ESENCIALES 2017’2023-03-17T09:46:19+01:00

EXPOSICIÓN ‘DESDE CORUÑA CON HUMOR’

2023-03-17T09:46:19+01:00

[Texto en castellano debajo] Entre o 30 de novembro de 2017 e o 31 de xaneiro deste ano —aínda que finalmente estivo aberta algúns días máis— a sala da Casa da Cultura Salvador de Madariaga da Coruña acolleu a exposición Desde Coruña con humor, comisariada por Manel Cráneo e mais eu. A exposición (cuxo catálogo [...]

EXPOSICIÓN ‘DESDE CORUÑA CON HUMOR’2023-03-17T09:46:19+01:00

A GUÍA NINJA DO ILUSTRADOR

2023-03-17T09:46:07+01:00

 [Texto en castellano debajo] Un dos proxectos en que andei metido estes últimos meses é A Guía Ninja do Ilustrador. Desenvolvida pola AGPI baixo a coordinación de Alberto Guitián, o propósito da guía era ofrecer en «pílulas» a información que xa se viñera facilitando desde as asociacións de ilustradores a través de diversas publicacións (e que [...]

A GUÍA NINJA DO ILUSTRADOR2023-03-17T09:46:07+01:00
Go to Top