Logo Bedé Etcetera Blanco

‘O CINECLUBE PADRE FEIJOO ENTRE 1995 E 2010’ (libro dixital gratuíto)

[GL/ES] En 2020 fun convidado a unha homenaxe do Cineclube Padre Feijoo, co gallo do seu cincuenta aniversario. Na prensa, varios artigos rememoraron a traxectoria do Cineclube, contando a historia das súas dúas primeiras décadas de andaina, mais pouco ou nada do que sucedeu despois.

Go to Top