Henrique Torreiro comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co  Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase á web https://htorreiro.gal

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao R. d. 1112/2018, cunha estimación da adecuación da páxina nivel AA.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  1. Falta de conformidade co Real decreto 1112/2018:
    • Pode haber fallos puntuais de edición nalgunha páxina web, coma o adiamento incorrecto de elementos, a presenza dalgunha ligazón rota, parágrafos sen o marcado correcto ou algún salto nos niveis de encabezamento.
    • Do mesmo xeito, pode haber arquivos ofimáticos en PDF ou noutros formatos que non cumpran os requisitos de accesibilidade por ter unicamente o obxecto de presentar determinada información visualmente, aínda que polo xeral se ofrece unha alternativa en texto.
  2. Carga desproporcionada. Non aplica.
  3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable. Poden existir arquivos ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes da entrada en vigor do Real Decreto, que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración elaborouse o 12 de xuño de 2023

Observacións e datos de contacto

Se desexa notificar algún problema de accesibilidade, pode facelo desde o noso formulario en a páxina de Contacto.

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web