Logo Bedé Etcetera Blanco

2510, 2023

‘O CINECLUBE PADRE FEIJOO ENTRE 1995 E 2010’ (free e-book)

By |October 25th, 2023|artigos, cinema, xestión cultural|

[GL/ES] En 2020 fun convidado a unha homenaxe do Cineclube Padre Feijoo, co gallo do seu cincuenta aniversario. Na prensa, varios artigos rememoraron a traxectoria do Cineclube, contando a historia das súas dúas primeiras décadas de andaina, mais pouco ou nada do que sucedeu despois.

‘JOT DOWN CÓMICS’ N.º 6

May 10th, 2022|0 Comments

(La versión en castellano de este ‘post’ puede leerse aquí) A revista anual Jot Down Cómics —que, lembremos, recibiu durante as súas primeiras entregas o título de Cómics Esenciales— chegou ao seu sexto número. O [...]

‘JOT DOWN CÓMICS’ N.º 5

June 17th, 2023|0 Comments

O anuario Cómics esenciales, que, publicado por Jot Down en colaboración coa ACDCómic, chegou a catro edicións, cambiou este ano de nome, e agora titúlase Jot Down Cómics. Recolle a experiencia dos anuarios e por [...]

‘CÓMICS ESENCIALES 2019’

August 14th, 2020|0 Comments

Nesta nova edición do anuario Cómics esenciales, publicada pola Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic (ACDCómic) en colaboración con Jot Down e GP Ediciones, participo con dous artigos dentro do centenar de recensións sobre [...]

Go to Top