Logo Bedé Etcetera Blanco

‘CÓMICS ESENCIALES 2019’

August 14th, 2020|0 Comments

Nesta nova edición do anuario Cómics esenciales, publicada pola Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic (ACDCómic) en colaboración con Jot Down e GP Ediciones, participo con dous artigos dentro do centenar de recensións sobre [...]

‘CÓMICS ESENCIALES 2018’

September 17th, 2019|0 Comments

[Texto en castellano debajo]A crítica sempre ten, popularmente falando, a mala fama de dar unha visión negativa dos produtos artísticos e culturais, ata o punto de que moitos críticos renegan do apelativo como se fose [...]

‘CÓMICS ESENCIALES 2017’

May 22nd, 2018|0 Comments

[Texto en castellano debajo] Coa progresiva normalización da banda deseñada na sociedade, a súa posición no mercado tamén ten ido pouco a pouco equiparándose á do resto dos produtos editoriais, o que naturalmente trae consigo [...]

Go to Top