[Texto en castellano debajo] 
 A obra de Miguel Robledo é aínda unha gran descoñecida para o gran público, por desgraza. A súa única monografía, Vilaverzas (Faktoría K de Libros, 2006, recompilación de parte das BD publicadas previamente na revista Golfiño) está descatalogada; o seu traballo tense repartido desde os noventa por libros de texto, producións multimedia e audiovisuais en moitos casos frustradas (como a serie para televisión Ventura na illa de Hypnos ou a longametraxe Holly Night) e diversas publicacións, como BD Banda, onde apareceu por entregas a súa primeira historia longa da serie Os Cabezóns e unha continuación que quedou inconclusa, e Polaqia chegou a editarlle un caderno de bosquexos dentro da súa colección Sketchbook. Nos últimos anos, podemos ver escintileos do xenio deste artista a través dos traballos para moitas das portadas de Eurisaces Editora, e para láminas e outros obxectos producidos pola allaricense libraría Aira das Letras (como a máis que recomendable Axenda ilustrada que aínda pode conseguirse alí), e chegou a publicar varios capítulos dun novo cómic («As viaxes de Iria») na falida revista Oink!

Ao contrario que outros moitos artistas (mesmo algúns grandes artistas), Robledo non deixa de evolucionar cos anos, e ademais faino cara a mellor; se desde sempre foi un dos imprescindibles da BD e a ilustración galegas, hoxe por hoxe sumou á súa mestría aínda maior plasticidade e dinamismo. A súa imaxinación portentosa, que nos leva a mundos netamente propios, desde hai un tempo posúe ademais un halo de misterio difícil de igualar. Binomios fantásticos recolle en papel precisamente parte desta faceta da súa obra, que pode apreciarse a diario a través das súas webs e redes sociais. O volume fai uso do revitalizado concepto do libro ilustrado para público adultoque tantas posibilidades ten aberto nestes últimos anos até engarzarse, sen límite claramente definido, coa banda deseñada—, e faino aplicando o principio do «binomio de conceptos» de Gianni Rodari, dando unha identidade e un fondo a unhas ilustracións fantásticas xa de por si evocadoras. O libro ten como principal baza esa combinación de breves explicacións, case microrrelatos, que se confrontan e dan un novo sentido aos personaxes que pululan polas súas páxinas. A faísca procedente da unión de textos e imaxes provoca pequenos lóstregos na mente do lector. Unha delicia de obrigada lectura que hai que agradecer ao interese dos libreiros ourensáns Sindicato del Cómic.

Miguel Robledo: Binomios fantásticos. Una colección de personajes improvisados con microhistoria adosada, Sindicato del Cómic, 2016. 10 euros


[Castellano]La obra de Miguel Robledo es todavía una gran desconocida para el gran público, por desgracia. Su única monografía, Vilaverzas (Faktoría K de Libros, 2006, recopilación de parte de las historietas publicadas previamente en la revista Golfiño) está descatalogada; su trabajo se ha repartido desde los noventa por libros de texto, producciones multimedia y audiovisuales en muchos casos frustradas (como la serie para televisión Ventura na illa de Hypnos o el largometraje Holly Night) y diversas publicaciones, como BD Banda, en donde apareció por entregas su primera historia larga de la serie Los Cabezones y una continuación que quedó inconclusa, y Polaqia llegó a editarle un cuaderno de bocetos dentro de su colección Sketchbook. En los últimos años, podemos ver destellos del genio de este artista a través de los trabajos para muchas de las portadas de Eurisaces Editora, y para láminas y otros objetos producidos por la librería Aira das Letras, de Allariz (como la más que recomendable Axenda ilustrada que aún puede conseguirse allí), y llegó a publicar varios capítulos de un nuevo cómic («As viaxes de Iria») en la fallida revista Oink!

Al contrario que otros muchos artistas (incluso algunos grandes artistas), Robledo no deja de evolucionar con los años, y además evoluciona a mejor; si desde siempre fue uno de los imprescindibles del cómic y la ilustración gallegos, hoy por hoy ha sumado a su maestría todavía mayor plasticidad y dinamismo. Su imaginación portentosa, que nos lleva a mundos netamente propios, desde hace un tempo posee además un halo de misterio difícil de igualar. Binomios fantásticos recoge en papel precisamente parte de esta faceta de su obra, que puede apreciarse a diario a través das sus webs y redes sociales. El volumen hace uso del revitalizado concepto de libro ilustrado para público adulto —que tantas posibilidades ha abierto en estos últimos años hasta engarzarse, sin límite claramente definido, con el cómic—, y lo hace aplicando el principio del «binomio de conceptos» de Gianni Rodari, dando una identidad y un fondo a unas ilustraciones fantásticas ya de por sí evocadoras. El libro tiene como principal baza esa combinación de breves explicaciones, casi microrrelatos, que se confrontan y dan un nuevo sentido a los personajes que pululan sus páginas. El chispazo procedente de la unión de textos e imágenes provoca pequeños relampagueos en la mente del lector. Una delicia de obligada lectura que hay que agradecer al interés de los libreros ourensanos Sindicato del Cómic.

Miguel Robledo: Binomios fantásticos. Una colección de personajes improvisados con microhistoria adosada, Sindicato del Cómic, 2016. 10 euros

Leave A Comment

Comparte este artigo!