Logo Bedé Etcetera Blanco

A GUÍA NINJA DO ILUSTRADOR

 [Texto en castellano debajo] Un dos proxectos en que andei metido estes últimos meses é A Guía Ninja do Ilustrador. Desenvolvida pola AGPI baixo a coordinación de Alberto Guitián, o propósito da guía era ofrecer en «pílulas» a información que xa se viñera facilitando desde as asociacións de ilustradores a través de diversas publicacións (e que [...]

Go to Top