Henrique Torreiro Sebastián, en adelante la titular, te informa sobre su Política de Privacidad respeto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser solicitados por la navegación o contratación de servicios a través del sitio web htorreiro.gal.

En este sentido, la Titular garantizadora el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales (LOPD GDD). Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).

El uso de sitio web implica la aceptación de esta Política de Privacidad así como las condiciones incluidas en el Aviso Legal.

Identidad del responsable

 • Titular: Henrique Torreiro Sebastián
 • NIF: 34991123G
 • Dirección: Calle Monforte, 17-7.º izq.15007 A Coruña
 • Correo electrónico: contacto@htorreiro.gal
 • Sitio Web: htorreiro.gal

Principios aplicados en el tratamiento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, a Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitud, lealtad y transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que che informará previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitarache só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento.
  O Titular informarache do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, a Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debes saber que O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos personais

Para navegar por htorreiro.gal no es necesario que facilites ningún dato personal. Los casos en los que sí proporcionas tus datos personales son los siguientes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico
 • Ao contactar por teléfono ou whatsapp

Os teus dereitos

O Titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerche ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos teus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento pode dirixirse aa Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros da Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición tes que enviar un correo electrónico a contacto@htorreiro.gal xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che concirnen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo ao Titular, subscríbeste ao seu boletín ou realizas unha contratación, estás a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é a Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por htorreiro.gal , só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do teu sitio web coa finalidade de responder as túas consultas.
  Por exemplo, a Titular utiliza eses datos para dar resposta ás túas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída no sitio web, os servizos que se prestan a través do sitio web, o tratamento dos teus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que poidas ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou da contratación.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no teu computador cando navegas polo sitio web cuxas caracterísiticas e finalidade están detalladas na Política de Cookies .
 • Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.

Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin

A Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarche das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso a Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dous datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, a Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en dinahosting.gal e xestionado por coma.gal. A seguridade dos teus datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitases a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena na túa navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirche a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

Datos identificativos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcións ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométesche a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas ao sitio exonerando ao Titular de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio web declaras ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte da Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revogabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad e oposición tes que enviar un correo electrónico a contacto@htorreiro.gal xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio dos teus dereitos non inclúe ningún dato que a Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.