[Texto en castellano debajo]

O anuario Cómics esenciales, que, publicado por Jot Down en colaboración coa ACDCómic, chegou a catro edicións, cambiou este ano de nome, e agora titúlase Jot Down Cómics. Recolle a experiencia dos anuarios e por iso comeza directamente no número 5. A nova etapa conta cun maior aparato gráfico que inclúe páxinas de exemplo de moitos dos libros que reciben recensión, e minirrecensións doutros títulos. A estrutura xeral, porén, é moi similar. Segue a haber artigos de fondo e unha ampla entrevista con dous autores, nesta ocasión con Sara Jotabé e Álvaro Ortiz (que ademais son autores da capa do volume).

Como nos anteriores anuarios, colaborei con dous artigos. Un, en referencia a Epiphania, de Ludovic Debeurme, e outro acerca de La soledad del dibujante, de Adrian Tomine.

A flamante Jot Down Cómics ten ademais unha web propia, na que se foron publicando xa artigos do anuario 2019 e no que se publicarán tamén os deste ano e posteriores.

Actualización. Entre os artigos asinados por min publicados ata o momento na web, pode lerse xa libremente o de Epiphania.

 

[Texto en castellano]

El anuario Cómics esenciales, que, publicado por Jot Down en colaboración con la ACDCómic, llegó a cuatro ediciones, ha cambiado este año de nombre, y ahora se titula Jot Down Cómics. Recoge la experiencia de los anuarios, y por eso comienza directamente en el número 5. La nueva etapa cuenta con un mayor aparato gráfico que incluye páginas de ejemplo de muchos de los libros que reciben recensión, y minirreseñas de otros títulos. La estructura general, sin embargo, es muy similar. Sigue habiendo artículos de fondo y una amplia entrevista con dos autores, en esta ocasión con Sara Jotabé y Álvaro Ortiz (que además son autores de la portada del volumen).

Como en los anteriores anuarios, colaboré con dos artículos. Uno, en referencia a Epiphania, de Ludovic Debeurme, e outro acerca de La soledad del dibujante, de Adrian Tomine.

La flamante Jot Down Cómics tiene además una web propia, en la que se han ido publicando ya artículos del anuario 2019 y en el que se publicarán también los de este año y posteriores.

Actualización. Entre los artículos firmados por mí publicados hasta el momento, puede leerse ya libremente el de Epiphania.

Leave A Comment

Comparte este artigo!