Tradución

Especialidade en tradución técnica, médica e comercial. Tradución de inglés a galego e español, e de español a galego.

  • Tradución editorial
  • Tradución técnica e comercial

Revisión e corrección de textos

Corrección de estilo e ortotipográfica en galego e español. Revisión de traducións de inglés a galego e español.

  • Corrección de textos
  • Revisión de estilo
  • Corrección de cómics

Coordinación

Xestión de proxectos editoriais e culturais. Adaptación de traducións a maquetas. Redacción editorial e institucional.

  • Proxectos editoriais
  • Proxectos Web
  • Notas de prensa

Falamos?

Sexa cal sexa o teu proxecto, ponte en contacto e vemos como podemos colaborar.