Especialidade en tradución técnica, médica e comercial. Tradución de inglés a galego e español, e de español a galego.

Corrección de estilo e ortotipográfica en galego e español. Revisión de traducións de inglés a galego e español.

Xestión de proxectos editoriais e culturais. Adaptación de traducións a maquetas. Redacción editorial e institucional.

Falamos?

Sexa cal sexa o teu proxecto, ponte en contacto e vemos como podemos colaborar.