Revisión e corrección ortográfica, ortotipográfica e de estilo

Corrección de erros ortográficos, tipográficos e gramaticais, revisión da coherencia e da cohesión do texto e aplicación das regras de estilo e formato adecuadas a cada caso. A revisión pode ser de contido, de estilo, ortotipográfica ou de probas.

 

Revisión e corrección

Arquivo de texto e gráficos.

Revisión e corrección ortográfica, ortotipográfica e de estilo de textos literarios, académicos e técnicos (corrección sobre editor de textos e revisión sobre maqueta); corrección e rotulación de cómics ou revisión de rotulación (en arquivos gráficos)

Clientes

McGraw-Hill Interamericana de España SLU • Demo Editorial • Concello da Coruña • Xunta de Galicia • Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (Fadip) • Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI) • Concello de Ourense • Festival Internacional de Cine de Ourense • Difusora de Letras, Artes e Ideas SL • Aira Iniciativas Culturais SL • Casa da Xuventude de Ourense

Falamos?

Sexa cal sexa o teu proxecto, ponte en contacto e vemos como podemos colaborar.