Especialidade en tradución técnica, médica e comercial

Tradución de libros, catálogos, artigos, textos académicos e obra gráfica.

Actualización e pescuda continuada en múltiples ámbitos, ademais dos campos lingüísticos. Emprego de programas de tradución asistida por ordenador (como Trados ou MemoQ), que permiten un maior control de calidade en textos de tipo técnico e comercial. Un proceso de tradución implica normalmente a intervención de varios tradutores, e aí entran tamén os servizos de revisión de tradución

Tradución editorial

Experto en tradución galego-español.

Tradución de libros e catálogos (ensaio, textos didácticos, informes, banda deseñada…).

Clientes

Demo Editorial • Concello da Coruña • Xunta de Galicia • Amnistía Internacional España • Biblos Clube de Lectores SL • Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (Fadip) • Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI) • Concello de Ourense • Festival Internacional de Cine de Ourense • Difusora de Letras, Artes e Ideas SL

Tradución técnica e comercial

Tradución inglés e portugués a español e galego.

Transcreación e localización.

Revisión de formatos e adaptación en maqueta

Clientes

Oxford Conversis Ltd • Traducciones Norte SL • Eloquia Fachübersetzungen und Marketing GmbH

Falamos?

Sexa cal sexa o teu proxecto, ponte en contacto e vemos como podemos colaborar.